Temeljem članka 26. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj: 2176-70-15-01 od 27. kolovoza 2015. godine

Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA U PEDAGOŠKU GODINU 2016/17.

  IME I PREZIME DJETETA GODINA ROĐENJA
1.        DENA KATARINA TKALČEVIĆ 2010.
2.        GABRIELA ŠKOLNEKOVIĆ 2011.
3.        NEA BOŽIĆ 2011.
4.        NIKA NORKOVIĆ 2011.
5.        LAURA TKALČEVIĆ 2012.
6.        INES BOŽIĆ 2012.
7.        IVAN ARAMBAŠIĆ 2013.
8.        EMA PEČEVSKI 2013.
9.        INGA KARATUROVIĆ 2013.
10.    SARA BOŽURIĆ 2013.
11.    ANTONIO PRANIĆ 2013.
12.    LOTA SUČEC ZAGORAC 2014.
13.    NOEL BRKAŠIĆ 2014.
14.    ARIAN BILOBRK 2014.
15.    LUCIJA PRANJIĆ 2014.
16.    MIA KIHALIĆ 2014.
17.    JANA ĐUREKOVIĆ 2014.
18.    LEON BOŽURIĆ 2015.
19.    JAN ŽUPANIĆ 2015.
20.    ANJA ROVIŠAN 2015.
21.    PAULA ŠANTEK 2015.
22.    ANASTASIJA KOŠUTIĆ 2015.
23.    NOVAK KUKOLEČA 2015.
24.    ROKO PRINC 2015.
25.    GABRIJEL ISKRIĆ 2015.

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se 30.  lipnja u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 14. lipnja 2016. godine.                                     Povjerenstvo za provođenje upisa