Temeljem članka 14. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Glina Klasa: 601-01/11-01/16, Urbroj: 2176/20-05-11-1 od 20. svibnja 2011. godine i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o upisu u Dječji vrtić Glina Klasa:601-01/11-011/16, Urbroj:2176/20-02-12-03 od 15. svibnja 2012. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

 

POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA U PEDAGOŠKU GODINU 2015/16.

IME I PREZIME DJETETA GODINA ROĐENJA
1. NIKO BOŽIĆ 2009.
2. LEONARDO GRGIĆ 2009.
3. TEA CRNKOVIĆ 2010.
4. TIN CRNKOVIĆ 2010.
5. DOMINIK PEREKOVIĆ 2010.
6. NOA KLOBUČAR 2010.
7. TIA BOBETA 2010.
8. GABRIEL FURLAN 2010.
9. GABRIJELA PRANJIĆ 2011.
10. PETAR ARAMBAJSA 2011.
11. IVANO GORŠETA 2011.
12. ALEKSA MILOBRATOVIĆ 2011.
13. NIKA NORKOVIĆ 2011.
14. NEA BOŽIĆ 2011.
15. MANUEL IVIĆ 2011.
16. ANDRIJA ŠOGORIĆ 2011.
17. MATEA BRAJKOVIĆ 2011.
18. TIJANA BIRAČ 2012.
19. NIKA SPAJIĆ 2013.
20. DANILO MILOBRATOVIĆ 2013.
21. DAVID GREGURIĆ 2013.
22. GABRIELA MANDIĆ 2013.
23. VANA LIPAK 2014.
24. LUCIJA VRBANAC 2014.
25. NOEL BRKAŠIĆ 2014.
26. JELENA BAŽDAR 2014.
27. ARIAN BILOBRK 2014.
28. VIDA KIRIN 2014.
29. MIA DEVIĆ 2014.
30. PETRA ŽUGAJ 2014.
31. IVANO TUBICA 2014.
32. LOTA SUČEC ZAGORAC 2014.

 

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se 30. lipnja u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 16. lipnja 2015. godine.                                     Povjerenstvo za provođenje upisa