Temeljem članka 14. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Glina Klasa: 601-01/11-01/16, Urbroj: 2176/20-05-11-1 od 20. svibnja 2011. godine i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o upisu u Dječji vrtić Glina Klasa:601-01/11-011/16, Urbroj:2176/20-02-12-03 od 15. svibnja 2012. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA U PEDAGOŠKU GODINU 2013/14.

              Ime i prezime                                       Godina rođenja                       Broj bodova
1. Borna Turkalj 2007. 4
2. Danijel Jović 2008. 3
3. Roko Žarinac 2008. 5
4. Igor Miščević 2009. 3
5. Petra Martinović 2009. 4
6. Petra Naglić 2009. 4
7. Lukas Gregurić 2009. 4
8. Nika Škrinjar 2009. 3
9. Ivona Marinčić 2009. 4
10. Noa Klobučar 2010. 4
11. Goran Miščević 2010. 3
12. Kristijan Carić 2010. 3
13. Tomislav Oršulić 2010. 5
14. Luka Lončarević 2010. 4
15. Ante Nišević 2010. 4
16. Tiffany Cvetanović Pavić 2010. 4
17. Nola Rastovski 2011. 4
18. Dejana Jović 2011. 3
19. Andrija Šogorić 2011. 4
20. Ana Marinčić 2011. 4
21. Lucija Piškor 2011. 4
22. Antea Kušan 2011. 4
23. David Ančić 2012. 3
24. Lovro Škrinjar 2012. 3
25. Jan Živković 2012. 4
26. Hana Lončarić Memeti 2012. 4
27. Jovana Baždar 2012. 4
28. Nika Spaić 2013. 5