Temeljem članka 14. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Glina Klasa: 601-01/11-01/16, Urbroj: 2176/20-05-11-1 od 20. svibnja 2011. godine i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o upisu u Dječji vrtić Glina Klasa:601-01/11-011/16, Urbroj:2176/20-02-12-03 od 15. svibnja 2012. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

Popis djece upisane u Dječji vrtić Bubamara Glina u pedagošku godinu 2012/13.

Ime i prezime: Godina rođenja: Bodovi:
1 Nika Norković 2011 7
2 Darko Bakšić 2008 6
3 Karlo Lipak 2011 5
4 Ivan Požega 2008 5
5 David Walzik 2008 5
6 Aleksandar Šesto 2010 5
7 Danijel Jović 2008 5
8 Goran Žugaj 2008 5
9 Emanuela Pejkić 2011 4
10 Noa Klobučar 2010 4
11 Filip Klobučar 2010 4
12 Ivano Pavlović 2010 4
13 Petra Naglić 2009 4
14 Lukas Gregurić 2009 4
15 Tara Bradarić 2008 4
16 Mihael Tubica 2011 4
17 Iris Bobeta 2007 4
18 Mjalta Martinaj 2008 4
19 Hana Lončarić Memeti 2012 4
20 Borna Turkalj 2007 4
21 Tiffany Cvetanović Pavić 2010 4
22 Jan Pavlović 2009 4
23 Jan Živković 2012 4

 

[button color=”light” icon=”download” link=” https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/06/upisi-u-2012.pdf” target=”_blank”]Popis djece upisane u Dječji vrtić Bubamara Glina u pedagošku godinu 2012/13.[/button]