Poništenje javnog natječaja za obavljanje poslova

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline

Poništava se javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline KLASA: 500-01/14-01/09 URBROJ: 2176/20-04-16-9 objavljen u Večernjem listu, 11. travnja 2016. godine.

Odluka o poništenju