Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu