Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2020.

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2020.