Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za 2018. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu