Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika 9.6.2021. – 31.12.2021.