Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika 1.1.2022. – 30.6.2022.