Dana 10.04.2012. zaključen je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i nastavku rada na odlagalištu komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini – I. FAZA.

I. FAZA  obuhvaća sanaciju prostora gdje se trenutno odlaže otpad i premještanje postojećeg otpada s mjesta izgradnje budućeg tijela odlagališta.

Po završetku javnog natječaja za sanaciju odlagališta otpada u Glini posao je dobila tvrtka EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša iz Vinkovaca.
U skladu s Ugovorom  tvrtka treba dovršiti radove u roku od 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost investicije iznosi  7,190.700,88 kn gdje posredstvom natječaja  ušteđeno preko tri milijuna kuna državi i Gradu Glini u odnosu na vrijednost investicije predviđen projektantskim troškovnikom.

Dodatkom VI. Osnovnog Ugovora između Fonda i Grada Gline osigurano je učešće za financiranje projekta u omjeru 80% Fond : 20%  Grad Glina.