Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022.