Plan provedbe obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Gline