Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Gline za 2022.