Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2015. godinu. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2015. godinu.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2015. godinu.