Grad Glina sudjelovao je na konferenciji “Smart public sector” koja je putem edukacije i umrežavanja donijela bitne informacije upraviteljima i voditeljima raznih organizacija u javnom sektoru, s naglaskom na efikasniju, moderniju i inovativniju javnu upravu te s ciljem informiranja o najnovijim trendovima i tehnologijama.

Sljedeća konferencija na kojoj će Grad sudjelovati je Pametni gradovi – pametnim rješenjima do održivoga grada.

Video sažetak