Loading...
Grad Glina2023-04-28T10:22:17+02:00

NOVOSTI

PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA GLINE 2

12. July 2023.|Categories: EU projekti, Gradske novosti|

      PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA GLINE 2   referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.MPGI.03/28       NAZIV PROJEKTA   Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline 2   NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK   Grad Glina   PARTNERI U PROJEKTU -   KRATKI OPIS PROJEKTA   Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke [...]

PRIPREMA – turistička i protupožarna sezona 2023.

4. July 2023.|Categories: Gradske novosti|

Pripreme za turističku sezonu Sustav civilne zaštite je pripremljen i spreman za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2023. Provedene pripremne aktivnosti u županijama S ciljem pripremljenosti sustava održavaju se radni sastanci operativnih snaga cz s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tokom cijele godine provode se mnoge preventivne aktivnosti: edukacije za građane i djecu za učinkovito postupanje tijekom izvanrednih [...]

ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska, Petrinja, Popovača i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Martinska Ves i Sunja

20. June 2023.|Categories: Gradske novosti, Izdvojeni događaji, Odluke|

Odluka o proglašenju. Obrazac PN Poziv za prijavu štete

Prošireno pravo na financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje

22. May 2023.|Categories: Gradske novosti|

Nakon što je Vlada 11. svibnja 2023. donijela odluku kojom je proširila pravo na financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima, koji se sada proširuje i na one sugrađane čiji domovi imaju žutu naljepnicu oštećenja, a žive u kontejnerima, Ministarstvo je s današnjim danom objavilo Javni poziv. Točnije, omogućuje se financiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i [...]

Izdvojeno

1805, 2023

Plan vježbi civilne zaštite u 2023.

      REPUBLIKA HRVATSKA                                                              SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA      G R A D  G L I N A                                                               GRADONAČELNIK   KLASA: 240-02/23-01/2 URBROJ: 2176-20-1-23-3   Glina, 18. svibnja 2023.   Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona [...]

2504, 2023

Dogradnja predškolske ustanove u Glini

Naziv projekta: Dogradnja predškolske ustanove u Glini Šifra projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0278 Sažetak projekta: Postojeći smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića Bubamara zadovoljavaju potrebe za smještaj 116 djece koja su trenutno podijeljena u sedam dnevnih boravaka – tri dnevna [...]

Projekti

Kategorije objava

PROJEKTI

Go to Top