Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o Izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gline

Nacrt odluke o izmjeni odluke o gradskim porezima

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnoscu

Odluka o gradskim porezima Grada Gline

 

Izvjesce-o-savjetovanju-s-javnoscu-Gradski porezi