Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadrugama i/ili međunarodnim (međuvladinim) organizacijama koje moraju imati pravnu osobnost u matičnoj državi.

Jedinice lokalne samouprave, sukladno ovom pozivu, obavezne su prijaviti projekt u partnerstvu s jednom ili više udruga mladih ili za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja prijavljuje projekt.

Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna, a ukupan osigurani iznos za ovaj Poziv je 8.900.000,00 kuna.

kolovrat_01

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja u ovom području, ovaj poziv objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom pozivu  ( www.zamah.hrwww.civilnodrustvo-istra.hrwww.zaklada-slagalica.hrwww.zaklada-dadic.hr ).

Rok za prijavu projekata je 13. lipnja 2014.

*Rok za prijavu projekata za prioritetno područje “4. Lokalni programi za mlade” je 29. svibnja 2014.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule zadužena je za Istarsku, Primorsko – goransku, Karlovačku, Sisačko – moslavačku te Krapinsko – zagorsku županiju.

Očekuje se da će se kroz ovaj poziv osnažiti udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Prioritetno područje Datum objave Rok prijave
1. Klubovi za mlade 15.05.2014. 13.06.2014.
2. Regionalni info-centri za mlade 15.05.2014 13.06.2014.
3. Lokalni info-centri za mlade 15.05.2014 13.06.2014.
4. Lokalni programi za mlade 15.05.2014 29.05.2014.
5. Projekti udruga mladih i za mlade 15.05.2014 13.06.2014.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

ODLUKA MSPM O RASPISIVANJU NATJECAJA

TEKST JAVNOG POZIVA

OBRASCI:

Obrazac A1 opisni obrazac prijave

Obrazac A2 – Obrazac proracuna

Obrazac A3 Izjava o partnerstvu

Obrazac A4 Zivotopis voditelja projekta

Obrazac A5 Izjava o financiranim projektima udruge

Obrazac A6 Popis clanova i clanica tijela upravljanja udruge

Obrazac A7 Popis zaposlenih osoba

Obrazac A8 Opis volonterskog mjesta

Obrazac A9 Kontrolna lista

OSTALI DOKUMENTI

Obrazac B Obrazac za procjenu kvalitete projekta

Obrazac C1 Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac C2 Obrazac za opisni izvještaj projekta

Obrazac C3 Obrazac financijskog izvjestaja

Obrazac C4 Obrazac terenske evaluacije

Legenda 1 i 2

 

Izvor:  www.uzuvrh.hr