[INFORMACIJE O POSTUPANJU OBVEZNIKA POGOĐENIH RAZORNIM POTRESOM I ALTERNATIVNIM LOKACIJAMA POREZNE UPRAVE]
OTPIS ZADUŽENJA PREDUJMOVA POREZA NA DOHODAK OD OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA I POREZA NA DOBIT​
​​Porezna uprava će bez zahtjeva poreznih obveznika s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Petrinja, Sisak, Glina, Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gvozd, Topusko, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Velika Gorica, Zaprešić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko) „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna
ovom mjerom obuhvaćaju se zaduženja predujmova koja dospijevaju na naplatu do podnošenja prijave poreza na dohodak i poreza na dobit za 2020. godinu u 2021. godini.
porezni obveznici koji su pogođeni potresom, a eventualno neće biti prepoznati kao takvi, mogu se bilo kojim načinom javiti Poreznoj upravi radi ostvarivanja navedene mjere.
OTPIS ZADUŽENJA PREDUJMOVA POREZA NA DOHODAK OD OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA I POREZA NA DOBIT POREZNIM OBVEZNICIMA KOJI PREDAJU ZAHTJEV ZA NADOKNADU IZNOSA PLAĆENIH FIKSNIH TROŠKOVA POSLOVANJA
Porezna uprava će bez zahtjeva poreznih obveznika izvršiti otpis zaduženja predujmova poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja i poreza na dobit za prosinac 2020. i siječanj 2021. godine onim poreznim obveznicima kojima će biti odobren zahtjev za nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja
budući da porezni obveznici mogu do 15. veljače 2021. predavati zahtjeve za nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja, otpis zaduženja Porezna uprava će izvršiti nakon obrade zahtjeva
POŠTIVANJE ROKOVA PODNOŠENJA PROPISANIH IZVJEŠĆA
​​poduzetnici i/ili računovodstveni servisi s područja pogođenih potresom koji nisu u mogućnosti pravovremeno ispuniti obveze podnošenja propisanih izvješća Poreznoj upravi po svim osnovama ista mogu podnijeti naknadno tijekom siječnja 2021. godine, odnosno nakon ponovne uspostave veze sa sustavom ePorezna ili kada se stvore ostali potrebni preduvjeti
u navedenim slučajevima nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve za povrat u prijašnje stanje
na knjigovodstvenim karticama poreznih obveznika neće se obračunavati kamate zbog kašnjenja prilikom podnošenja propisanih izvješća (obrazaca) uslijed nastalih okolnosti
PLAĆANJE POREZA KOD DONACIJA ZA OTKLANJANJE KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM​
POREZ NA DOHODAK I POREZ NA DOBIT
Donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom smatraju se porezno priznatim rashodom ili izdatkom
​neovisno o visini ostvarenih prihoda ili primitaka u prethodnom poreznom razdoblju​
​neovisno o tome jesu li dane izravno određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi
Navedeno će se primjenjivati prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.
Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.
Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene počevši u prosincu 2020. pa do kraja 2021. godine. Navedeno znači da porezni obveznici za već obavljene donacije u prosincu 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. tromjesečje 2020.
​POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za navedene donacije porezni obveznici u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koju može pribaviti.​
​Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona​
PRIMJENA POSEBNIH PRAVILA PROVEDBI OVRŠNOG POSTUPKA DO 12. SRPNJA 2021.
Ministarstvo financija, Porezna uprava, za potraživanja za čiju je naplatu nadležna, prema dužnicima s područja pogođenih potresom neće upućivati opomene niti pokretati ovršni postupak na novčanim sredstvima dužnika radi naplate poreznog duga​ do 12. srpnja 2021. bez obzira na to za koji bi se dug ovršni postupak trebao pokrenuti i kada je isti dospio. U navedenom razdoblju neće se​:
donositi rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima
​provoditi javnu prodaju u započetim postupcima ovrhe na pokretninama
inicirati postupke ovrhe na nekretnini
Međutim, Ministarstvo financija, Porezna uprava će i dalje provoditi mjere osiguranja naplate poreznog duga donošenjem rješenja o ovrsi pljenidbom pokretnina kao i zasnivanjem založnog prava na nekretninama dužnika. ​
Posebna pravila odnose se na provedbu ovršnog postupka prema poreznim dužnicima s područja na kojem je uslijed potresa nastupila katastrofa, a koje obuhvaća dijelove Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije (porezni dužnici koji su 29. prosinca 2020. imali sjedište ili prebivalište na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice te općina Lekenika, Sunje, Donjih Kukuruzara, Majura, Dvora, Topuskog, Gvozda, Kravarskog, Pisarovine i Pokupskog).
Ostali porezni dužnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije smatrat će se dužnicima s područja pogođenih potresom ako dokažu da su uslijed potresa pretrpjeli štetu koja ih onemogućava u podmirivanju poreznog duga te ove dužnike pozivamo da se jave Službi za naplatu i ovrhu svog nadležnog područnog ureda.
NAPOMENA: ovrha po rješenjima o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava koja su zaprimljena na izvršenje kod Financijske agencije prije 12. siječnja 2021. neće se obustavljati osim u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za obustavu ovršnog postupka propisani člankom 147. OPZ-a i u slučaju sklapanja upravnog ugovora
​​
MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA PRAVA I OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE
​PODUZETNICI
za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne
za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa “Pišite nam​”
u slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave upućujemo na telefone objavljene u dijelu Adresar​
GRAĐANI
mogućnost podnošenja raznih obrazaca i zahtjeva putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana
preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna
za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa “Pišite nam” ​ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave
PODSJEĆAMO, SVOJA PRAVA I OBVEZE MOGUĆE JE OSTVARITI BEZ DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE​!​
​ALTERNATIVNE ADRESE I KONTAKTI POREZNE UPRAVE ZA PROSTORE OŠTEĆENE U POTRESU
Područni ured Sisak – Sisak, Ante Starčevića 26
Ispostava Petrinja – Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Ispostava Petrinja, Samostalni izvršitelji Glina – Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6​
Ispostava Sisak​​​ – Sisak, Ante Starčevića 26
Područni ured Zagreb
Ispostava Medveščak – ostvarivanje kontakta s Ispostavom Medveščak moguće je e​mailom​ ili telefonom na broj 01/6628-210​ te iznimno osobnim dolaskom u Aveniju Dubrovnik 32​, Zagreb