INICIJATIVNI ODBOR
Mala Solina,
14. rujna 2012.g.

Na temelju zaključaka sa sastanka Inicijativnog odbora održanog 14. rujna 2012. godine

POZIVAMO

sve mještane na Osnivački sabor Zavičajnog kluba „MALA SOLINA“, koji će se održati 29. rujna 2012. godine u 16,00 sati u prostorijama škole u Maloj Solini.

DNEVNI  RED

  1. Izbor radnih tijela Sabora
  2. Donošenje Statuta Zavičajnog kluba
  3. Izbor predsjednika Suda časti i članova
  4. Izbor predsjednika Nadzornog odbora i članova
  5. Izbor predsjednika Kluba
  6. Plan rada
  7. Riječ gostiju
  8. Zaključivanje rada sabora

Molim sve zainteresirane da dođu i sudjeluju u radu Osnivačkog sabora.

Predsjednik
Inicijativnog odbora
Elvis Dujmić