U glinskom naselju Skela održana je Osnivačka skupština Zavičajnog kluba, u subotu 4. veljače gdje je gotovo osamdeset sudjelovalo u osnivanju nove udruge. Jedan o inicijatora ove ideje je i Mladen Štajdohar, koji je ujedno izabran i za prvog predsjednika Zavičajnog kluba Skela.

Na Osnivačkoj skupštini prisustvovali su i vlč. Ivica Mađer, upravitelj župe sv. Ivana Nepomuka, Mario Spajić u ime predsjednika Gradskog vijeća Grada Gline, Stjepana Grudenića te Marin Kaurić u ime gradonačelnika Grada Gline. Stjepana Kostanjevića. Kaurić se zahvalio na pozivu te rekao kako je ovo povijesni događaj za Skelu. Istaknuo je da će Grad, na čelu s gradonačelnikom Kostanjevićem, zasigurno pomoći u radu novoosnovane udruge, te da se u svakom trenutku mogu javiti Agenciji za razvoj Grada Gline u vezi pisanja projekata i prijava na natječaj.