skola%201

Glinsko školstvo po svojim početcima usko je vezano uz tzv. Vojnu krajinu, posebno vojno područje sa stalnom vojskom kao obranom od Turaka. Od polovice 17. stoljeća Vojna je krajina administrativno zaseban teritorij pod njemačkom upravom na kom se počinje razvijati školstvo odvojeno od školstva u ostalim dijelovima Hrvatske. Počinju nicati prve škole Vojne krajine.

Odredbom carice Marije Terezije iz 1764. godine, a prema djelu A. Cuvaja „Povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije“, Glina iste godine dobiva školu. Prema podacima Arhiva Hrvatske škola u Glini proradila je 1765.g., dok u jednom rukopisu s konca 19. stoljeća koji je u vrijeme Domovinskog rata nestao, stoji: „Godine 1763. bijaše u Glini trivijalna škola osnovana i u jednokatnu drvenu zgradu smještena…“.

Naredbom cara Franje I. 1820. godine izgrađena je nova školska zgrada u koju su išla djeca iz Gline i okolnih sela sve do 1968. godine. Godine 1810. za vrijeme francuske uprave otvorena je djevojačka učionica koja je bila smještena u istoj zgradi s dječacima, a polazile su je djevojčice iz Gline, Jukinca i Donjeg Selišta. Godine 1856. u glinskoj školi uveden je četverorazredni sustav, a 1873. godine osnovana je osmorazredna građanska škola.

Između dva svjetska rata glinsko područje napučeno je, ali privredno i kulturno nerazvijeno. Većina školskih zgrada u lošem je stanju, a osnovno školstvo i pored Zakona o narodnim školama Kraljevine Jugoslavije iz 1929. godine, kojim je određeno obavezno osmogodišnje školovanje, ostaje četverogodišnje.

Svršetkom Drugog svjetskog rata obavezno je osnovno školstvo četverogodišnje, a od 1947. godine sedmogodišnje, s tim da niža gimnazija u Glini postaje sedmogodišnja škola. Od 1951. godine obavezno osnovno školovanje traje osam godina, a u potpunosti je ostvareno 1960. godine, jer je do tada radila jedna osmogodišnja, 38 šestogodišnjih i 11 četverogodišnjih osnovnih škola.

Godine 1968. izgrađena je nova školska zgrada u kojoj se i danas izvodi nastava. Do početka Domovinskog rata na području grada Gline nastava se izvodila u 8 osmogodišnjih i 20 područnih škola u kojima je nastavu polazilo oko 2300 učenika. Ničim izazvanim ratom ratna stradanja ostavila su dubok trag na glinsko školstvo. Što zbog vandalskog odnosa prema školama onih koji su nas protjerali s kućnog praga, što zbog ratnih i poratnih događanja danas su gotovo sve školske zgrade na području Grada porušene ili devastirane, a broj učenika višestruko je smanjen.

Nastavu u Osnovnoj školi Glina danas polazi 535 učenika koji su raspoređeni u 31 redovni odjel i jedan odjel za učenike s posebnim potrebama, a s njima radi i o njima brine 68 zaposlenika ustanove.

Razredni odjeli:

Matična škola – Razredna nastava – 12 odjela

PO Viduševac – 1 kombinirani odjel

PŠ Maja – 4 odjela

Matična škola – Predmetna nastava – 14 odjela

Matična škola – 1 poseban odjel

 

Osobna iskaznica škole:

Osnovna škola: Glina

Adresa:(mjesto, ulica i broj): Glina, Ante Starčevića 1

Broj i naziv pošte: 44 400 Glina

Broj telefona (tajništvo): 044 / 880-661

Broj faxa: 044 / 882-174

E-mail: ured@os-glina.skole.hr

Županija: Sisačko–moslavačka županija

V.d. ravnatelja: Robertina Štajdohar, prof.