Gradonačelnik Grada Gline gospodin Milan Bakšić od samog početka svog mandata nastoji promjeniti organizaciju i funkcioniranje ustroja hitne medicinske pomoći u SMŽ. Naime pučanstvo Grada Gline nije i ne može biti zadovoljno funkcioniranjem ove službe na području Grada Gline. Ova tema raspravlja se gotovo na svakoj sjednici gradskog vijeća, a gradonačelnik je održao brojne kontakte s meritornim tijelima i poduzeo brojne korake za promjenu ovog ustroja na način koji bi odgovara ne samo Glinjanima, nego i žiteljima Topuskog, Gvozda i Dvora. Njegov prijedlog promjene ovog ustroja ne bi zakinuo nikog, pa ni pučanstvo Grada Petrinje.

U nastavku donosimo tekst pisma koji je gradonačelnik uputio ministru zdravlja gospodinu Ostojiću osobno. Pismo indentičnog  sadržaja upućeno je i direkciji HZZO-a, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj liječničkoj komori-Povjerenstvo za Sisačko-moslavačku županiju, Hrvatskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Savjetu za zdravlje SMŽ. Ispod teksta nalaze se tri karte. Prva karta prikazuje sadašnje stanje hitne medicinske pomoći. Iz karte je razvidno da se tri tima hitne medicinske pomoći u Sisku i Petrinji međusobno prepokrivaju.

Istovremeno područje Gline pokriveno je djelomično, a općine Topusko, Gvoz i Dvor uopće nisu pokrivene intervencijom ovih timova. Druge dvije karte ilustriraju pokrivenost područja banovine prema prijedlogu gradonačelnika Grada Gline gospodina Milana Bakšića. Iz ovih karti jasno je razvidno da bi ovim prijedlogom bilo riješeno, uz puno manje troškove, pokrivanje timom hitne medicinske pomoći i područje Gline, i područje općina Topusko i Gvozd, a velikim dijelom i područje Općine Dvor. U isto vrijeme Grad Petrinja zadržava punu pokrivenost svog područja ovom uslugom.

 

Poštovani g. ministre,

Već godinama na području Gline i šireg dijela Banovine (Glina, Topusko i  Gvozd) postoji neodrživo stanje u organizaciji i funkcioniranju hitne medicinske pomoći. Ova tema bila je i na dnevnom redu nedavno održane sjednice Gradskog vijeća Grada Gline. Moj je prijedlog, u potpunosti podržan i od strane svih članova Gradskog vijeća Grada Gline i cjelokupne glinske javnosti, da dođe do promjene mreže hitne medicinske pomoći u našoj županiji na način da se tim hitne medicinske pomoći iz Petrinje premjesti u Grad Glinu. Prema informacijama koje imam  Savjet za zdravlje SMŽ  nije raspravljao o ovoj temi.

Od pet timova Hitne medicinske pomoći u SMŽ dva su smještena u Kutini, dva  u Sisku i jedan u Petrinji. Ova tri tima međusobno su udaljena jedva nekih desetak kilometara i jedni  drugima pokrivaju gotovo dvije trećine prostora nadležnosti.  Tim hitne medicinske pomoći iz Petrinje zadužen je za pokrivanje prostora Gline, i to samo djelomično. Izravna posljedica toga jest da su područja Siska i Petrinje prepokrivena ovim timovima, a da su područja Gline loše pokrivena, dok  područja Topuskog,  Gvozda i jednog dijela Gline  nisu uopće pokrivena. Petrinja ovim razmještajem po mom prijedlogu ne bi bila zakinuta za uslugu hitne medicinske pomoći, jer bi u potpunosti bila pokrivena s  timovima iz Siska i  Gline. Osim što bismo na ovaj način postigli punu pokrivenost područja Gline, bila bi pokrivena i područja općina Topusko, Gvozd i velikog dijela Općine Dvor. Potrebno je naglasiti da po sadašnjem ustroju T1 tim hitne medicinske pomoći ne doseže državnu granicu prema Bosni i Hercegovini, a mojim prijedlogom bi se ovaj nedostatak otklonio.

Dozvolite mi da ovaj zahtjev u nastavku teksta argumentiram.  Brzina intervencije i dostupnost hitne medicinske pomoći pacijentima na području Gline na ovaj način je neučinkovita i neekonomična. Sama dužina puta od Petrinje do golemog prostora Gline ne dopušta pravovremenu intervenciju hitne medicinske pomoći iz Petrinje. Dužina puta od Petrinje do udaljenih naselja prostora Gline te put kola hitne pomoći natrag, ili čak još dalje do bolnice u Sisku, dovodi do neprihvatljivog gubitka dragocjenog vremena za spas ugroženog pacijenta, ali i do enormnog povećanja putnih troškova i troškova održavanja vozila. U praksi sam naziv „Hitne pomoći“ gubi svoj smisao. Dijelovi udaljenih naselja Grada Gline, kao i cjelokupni teritorij općina Topusko i Gvozd dapače uopće nisu pokriveni uslugom hitne medicinske pomoći SMŽ i ne mogu računati čak niti na ovako neučinkovitu uslugu ove službe. U prilogu Vam dostavljam tri grafikona od kojih jedan prikazuje sadašnje stanje pokrivenosti službom hitne medicinske pomoći, a druga dva grafikona jasno pokazuju koliko bi se veliki kvalitativni pomak u organizaciji i  funkcioniranju sustava hitne medicinske pomoći dogodio ukoliko bi  jedan tim bio smješten u Gradu Glini.

U Glini postoji kvalitetan i prostorom dovoljan objekat Doma zdravlja za smještaj tima hitne medicinske pomoći. Neposredno do ovog objekta veže se i objekat bivše bolnice Glina u vlasništvu RH koji također može servisirati sve tehničke i prostorne uvjete za smještaj ove službe.

Važno je istaći da uslugu hitne intervencije građanima Grada Gline pružaju obiteljski liječnici. Kad se ukaže potreba za izlazak na hitnu intervenciju njihovi redovni pacijenti u redovnoj smjeni ne mogu računati na pomoć tih liječnika sve dok se oni ne vrate s intervencije. Ta intervencija može trajati i satima ukoliko se liječnik odaziva na poziv u nekom slabo pristupačnom mjestu 20 -30 km od Gline. Za to vrijeme pacijenti u ordinaciji moraju čekati povratak svoga liječnika.

Glina ima jednu posebnost koja je dodatni argument za smještaj tima  hitne medicinske pomoći u Glini. Kao što znate, u našem gradu postoji kaznionica zatvorenog tipa  s preko 1.000 ljudi (pitomci, služba osiguranja, uprava, tehničko i ostalo pomoćno osoblje). Ova ustanova nema vlastitu hitnu pomoć, iako bi obzirom na svoj karakter i svakodnevne potrebe, bilo nužno da bude pokrivena hitnom medicinskom pomoći. Često se događa da liječnici u Domu zdravlja  Glina moraju napustiti svoju redovitu smjenu i pacijente koji ih čekaju kako bi mogli intervenirati u Kaznionici. U tim trenucima cijelo golemo područje Grada Gline ostaje bez medicinske zaštite. Uzgred, Grad Glina je druga  po veličini prostora jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, s nedobrim putevima i komunikacijama i gotovo bez usluge javnog prijevoza. Isti ti pacijenti u pravilu su nezavidnog imovinskog stanja i prisiljeni plaćati taksi ili privatni prijevoz da bi iz udaljenih sela mogli doći do svog obiteljskog liječnika u Glini, a onda zbog takve situacije ne primiti liječničku uslugu.  Dopustite da na trenutak budem osoban i da kažem kako i sam imam takvo iskustvo.

Posebno ističem kako se radi o području od posebne državne skrbi čije konstantno i (sada već) dugoročno zanemarivanje negativno utječe na demografsku sliku i društveni život ovoga kraja, unatoč vrlo objektivnom i opravdanom očekivanju pozitivnih posljedica u slučaju poboljšanja kvalitete u ostvarivanju jednog od temeljnih građanskih i ljudskih prava – prava na zdravstvenu skrb.

Na ovaj način (reorganizacijom službe hitne medicinske pomoći) doprinos poboljšanju življenja bio bi nemjerljiv, on je potreban, društveno prihvatljiv i dugoročno kvalitetniji od postojećeg.

Poštovani, građani Grada Gline  i ja osobno, kao i stanovnici općina Topusko i Gvozd  bit će Vam neizmjerno zahvalni za pružanje potpore ostvarenju ove ideje. Spreman  sam u svakom trenutku odazvati se vašem pozivu i doći kod Vas na razgovor kako bih Vam i osobno predstavio navedenu problematiku i prijedlog sadržan ovim dopisom.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Milan Bakšić

Na znanje:

  • Savjet za zdravlje SMŽ, n/r gđa Jadranka Bertović