Operativni plan provedbe sustavne deratizacije na području Grada Gline -jesenska deratizacija u razdoblju od 11.10. do 26.10.2021. godine