Operativni plan provedbe jesenske deratizacije na području Grada Gline