Krajem 2010.g. Grad Glina se javio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s prijedlogom projekta „Održavanje zgrade gradske uprave Grada Gline – povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša“. Fond je 20. travnja 2011.g. donio odluku o prihvaćanju ove ponude uz odobravanje financijske pomoći u visini do 72% opravdanih troškova.
Na javnom nadmetanju za izvođenje ovih radova izabran je izvođač „ING-GRAD“ iz Zagreba po ponudi od 897.419,69 kn (s PDV-om). S izvođačem je potpisan ugovor 27. prosinca 2011.g.