Održavanje online informativne radionice o aktualnom pozivu za prijavu projekata Fondu za aktivno građanstvo u Hrvatskoj