Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline
Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline

Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline