Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline