U zgradi Gradske uprave održano je predavanje namijenjeno poljoprivednicima i unaprjeđenju njihove proizvodnje, a to je ujedno i prvo javno predstavljanje Agencije za razvoj Grada Gline, koja djeluje tek nekoliko tjedana.

Predavanje je izazvalo veliki interes poljoprivrednika, gotovo njih 40 došlo je saznati na koji način mogu dobiti bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja, ali i na koji način postati korisnik poljoprivrednih potpora Grada Gline.

Osim mjera iz Programa ruralnog razvoja, prezentirane su i mogućnosti ostvarivanja bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Grada Gline za potpore u poljoprivredi u 2016. godini. U proračunu je za tu vrstu potpore predviđeno 400.000 kuna. Programom natječaja definirano je 17 aktivnosti za koje će Grad Glina dodijeliti potpore.

Agencija za razvoj Grada Gline predavanje je organizirala u suradnji s predstavnicima LAG-a Zrinska gora-Turopolje.