Gradonačelnik Stjepan Kostanjević prisustvovao je Izbornoj skupštini HAKUD “Glinska tamburica” Glina održanoj u subotu, 16.02.2019. g. u Hrvatskom domu.

Na skupštini su izabrani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, a za novu predsjednicu Društva izabrana je Kristina Liković Arambajsa.