U okviru provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš i u Osnovnoj školi Glina, 14.02.2019. g., održana je radionica na temu izgradnje svijesti djece o važnosti odgovornog postupanja s otpadom.

Radionice, na kojem je sudjelovao gradonačelnik Stjepan Kostanjević sa svojim suradnicima te direktoricom Komunalca Suzanom Piškor Radočaj i direktoricom Agencije za razvoj Grada Gline Lanom Štajcar, popraćene se kratkom uvodnom prezentacijom o važnosti odvajanja otpada te nakon toga likovnom radionicom na temu otpad.