U okviru provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš u Dječjem vrtiću Bubamara Glina jučer, 12.02.2019. g. održana je radionica na temu izgradnje svijesti djece o važnosti odgovornog postupanja s otpadom. Projektom su obuhvaćene tri JLS Grad Glina, Općina Topusko i Općina Gvozd.

Primarni cilj predmetnog projekta izgradnja je svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

U okviru različitih aktivnosti unutar samog projekta predviđeno je održavanje radionica u osnovnoj i srednjoj školi te u vrtićima.

Radionice su popraćene kratkom uvodnom prezentacijom o važnosti odvajanja otpada te nakon toga likovnom radionicom na temu otpad.