Jučer je 06. prosinca 2016. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Gline održana ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline.

Javno izlaganje održano je radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Prostornog plana. Raspravu je vodio pročelnik upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr. na kojoj su također sudjelovali i predstavnici izrađivača plana i druge zainteresirane pravne fizičke osobe.

Cilj ponovne javne rasprave bio je uvrštavanje prijedloga u Prostorni plan uređenja, pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana i ostala pitanja vezana za navedeni plan.