Danas je u prostorijama Gradske uprave Grada Gline održana javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja plana Grada Gline.

Naime, Gradsko vijeće Grada Gline, na 10. sjednici 17. ožujka 2015. godine, donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline. Poziv za dostavu podataka, planskih smjernica i propisane dokumente dostavljena je tijelima s javnim ovlastima (na 40-ak adresa sukladno članku 10. Odluke o izradi III. IDPPU GG).

Nakon razmatranja svih prijedloga vezanih uz promjene koje su dostavljene i koje je izrađivač plana mogao sukladno pozitivnim zakonskim propisima prihvatiti i ugraditi u Prijedlog plana III. ID PPU GG, Gradonačelnik Grada Gline donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline.