Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gline, održanoj 20. rujna 2016. godine, vijećnici su jednoglasno usvojili nekoliko predloženih odluka: Odluku o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline 2016. – 2023., Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Izgradnja spojnog cjevovoda Glina-Donje Selište 3. skupine«, zatim Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini, prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini, Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu, Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline, Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline i dr.

Jedno od pitanja na aktualnom satu vijećnik Ivo Prajdić uputio je gradonačelniku Stjepanu Kostanjeviću vezano uz odvoz komunalnog otpada. Točnije zanimalo ga radi li se tu o pilot programu, probnom programu ili je to stalna odluka Komunalca Glina koja će se kontinuirano obavljati uključujući sva godišnja doba. Gradonačelnik Stjepan Kostanjević rekao je da je Odlukom Gradskog vijeća odvoz komunalnog otpada obavezan na cijelom prostoru Grada Gline ali da još nije realizirano u svim dijelovima. Naglasio je kako je od 1. rujna počeo odvoz komunalnog otpada s područja Pokuplja odnosno Bučice, Ilovačka, Slatine i Taborišta. Planira se proširiti odvoz otpada i u selima Maja, Dragotina, Vlahović, Mali Gradac.

Vijećnica Irena Crnković postavila je pitanje hoće li se Osnovna škola Glina javiti na natječaj pod nazivom „Europsko mlijeko u školama“. Istaknula je kako je to program mlijeka u školama koji osigurava konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2016/2017. te da bi se ovaj program odlično uklopio u školsku kuhinju i bio dobar za sve učenike. Na to pitanje pročelnik Bojan Dadasović odgovorio je da će Grad Glina u suradnji sa Osnovnom školom Glina prijaviti na navedeni projekt. To će uz besplatne udžbenike biti jedna od mjera vezanih za školstvo te će na taj način pomoći svim učenicima i njihovim roditeljima.