Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je projekt ”Glina za mlade” koji je Grad Glina prijavio na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima. Partneri na projektu su glinska Udruga Lutum, petrinjska Udruga Iks te srednje škole u Glini i Topuskom. Neke od predviđenih projektnih aktivnosti su Dan otvorenih vrata Grada Gline, ponovno pokretanje Udruge studenata Banovine, predstavljanje fakulteta i srednjoškolskih programa, info točka za učenike i studente zajedno sa internetskom stranicom koja će pružati informacije vezane uz školovanje, slobodno vrijeme i kulturu, istraživanje potreba i interesa mladih, predavanja o aktivnom građanstvu, traženju posla, pisanju životopisa i razgovoru za posao. Na provedbi projekta koji će trajati 12 mjeseci bit će zaposlena mlada osoba do 30 godina starosti.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata odobrila je projektni prijedlog Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sisačko-moslavačke županije. Provedba projekta bit će usmjerena prema provođenju radnih, konvencionalnih i nekonvencionalnih terapija, terenskih kampova, edukaciji, obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata, prijevoz članova na liječenje, osnivanju biblioteke te snimanju filma i izdavanju zbirke domoljubnih pjesama.

Grad Glina pruža potporu inicijativama, programima i projektima usmjerenim prema hrvatskim braniteljima, mladima, aktivnostima u kulturi te očuvanju društvene uključenosti građana. Projekte je u suradnji s prijaviteljem osmislila Agencija za razvoj Grada Gline koja je ujedno i pripremila projektne prijave i popratnu dokumentaciju.