Gradu Glini odobrena su dodatna sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Gmajna u iznosu 1.721.072,40 kn, što čini 90% procijenjenih troškova dodatnih usluga i radova.