Tjelovježba, provjera zdravstvenog stanja, pjevački zbor, kreativne radionice, radionice ručnog rada i izložbe, društvene igre, izrada božićnog nakita i hortikultura samo su neke od aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta „Dnevni boravak – aktivnosti za starije osobe“.

Projekt je prijavio Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Glina na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu“ s ciljem organiziranja dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene njihovim potrebama te na taj način uključivanje u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.

Partneri na projektu su Kulturno umjetnička udruga Treća sreća i Dom za starije osobe Glina. Na provedbi projekta bit će zaposlena mlada osoba do 30 godina starosti.

Projekt je u suradnji s prijaviteljem osmislila Agencija za razvoj Grada Gline, koja je ujedno pripremila projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju.