Odluku o zatvaranju dijela državne ceste D6 zbog sanacije oštećenog toplovoda