[button color=” light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/LAG-ZG-T-Odluka-UO-opis-poslova-zaposlenika.pdf” target=”_blank”]ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA U LOKALNOJ AKCIJSKOG GRUPI (LAG) ZRINSKA GORA-TUROPOLJE[/button]

 

Temeljem  Članka 20. Statuta Lokalne Akcijske Grupe Zrinska Gora-Turopolje, Upravni odbor na 5. sjednici održanoj 16.09.2013. godine, donio je:

 

 

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA U

LOKALNOJ AKCIJSKOG GRUPI  (LAG)  ZRINSKA GORA-TUROPOLJE

 

Pozadina programa:

 

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. Ciljevi programa su poboljšanje kvalitete života i diverzifikacija gospodarstva na ruralnih prostorima. On je prvenstveno usmjeren na poboljšanje potencijala razvoja ruralnih područja, uvažavanjem prirodnih preduvjeta i aktiviranjem lokalnog stanovništva. Primarni cilj LEADER programa i njegove metodologije je izgradnja lokalnih kapaciteta, poboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija djelatnosti te promicanje integralnog razvoja, kao i poboljšanje razvoja lokalne demokracije na načelima „dobrog upravljanja“ i širenje inovacija. LEADER pristup otvoren je svim osobama u ruralnim područjima koje žele razviti lokalne inicijative za razvoj svog mjesta i sudjelovati u njihovoj provedbi. On aktivno uključuje sve sudionike razvoja, predstavnike javnih i civilnih institucija i organizacija, privatne poduzetnike, ali i sve druge zainteresirane članove ruralnih zajednica.

LEADER pristup oslanja se na provedbu lokalnih razvojnih strategija koje prate jasne i transparentne procedure. Lokalne razvojne strategije omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, prepoznavanjem i potporom detaljnih intervencija prema prepoznatim lokalnim potrebama te jačanje razmjene iskustava i znanja između područja koje provode LEADER program putem javno-privatnih partnerstva. Sedam osnovnih načela LEADER-a usmjerava sveobuhvatan razvoj ruralnih područja. Načela se međusobno nadopunjuju i djeluju pozitivnom sinergijom kroz cijeli proces provedbe te imaju trajne posljedice na dinamiku ruralnih područja i sposobnost rješavanja razvojnih problema.

Dugoročnim programom „Socio-gospodarskog oporavka na području od posebne državne skrbi – Banovina i Kordun“ UNDP-a, odnosno projektom „Potpora nerazvijenim područjima u Hrvatskoj kao pripreme za Zajedničku poljoprivrednu politiku EU te politiku ruralnog razvoja, istovremeno smanjujući osjetljivosti na klimatske promjene“ koji su financirali Kraljevina Nizozemska i GEF (Global Environmental Fund), omogućena je izrada prve Lokalne strategije razvoja (LRS) LAG „Zrinska Gora-Turopolje“ 2012-2014 putem koje se provode smjernice pravnog okvira za pripremu provedbe LEADER-a u Hrvatskoj tijekom predpristupnog razdoblja. Potpisom Ugovora s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je prihvatila Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) LAG-a Zrinska Gora-Turopolje, započela je provedba LEADER programa na području Gline, Lekenika i Petrinje.

 

Nositelj programa:

 

Lokalna akcijska grupa Zrinska Gora-Turopolje, nevladina je udruga kojoj su osnivači multisektorski dionici: jedinice lokalne samouprave – Glina, Lekenik i Petrinja te javne ustanove i poduzeća, organizacije civilnog društva, zadruge, obrti, privatna poduzeća i OPG-i.

 

 1. Opis poslova stručnog voditelja ureda LAG-a (m/ž): za obavljanje poslova ukupnog vođenja ureda LAG-a te kreiranje i provođenja programa i projekata temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2012.-2014.

 

Zaduženja i obveze:

 • Vođenje ureda LAG-a u Petrinji
 • Koordinacija rada službenih tijela LAG-a
 • Priprema, provođenje i nadzor razvojnih projekata LAG-a sukladno provedbi LRS
 • Organizacija i provođenje javnih nastupa LAG-a
 • Promoviranje projekata i aktivnosti LAG-a
 • Suradnja s relevatnim ustanovama, organizacijama i institucijama na pripremi i provedbi projekata za razvoj zajednice na području LAG-a, posebno programa i projekata ruralnog razvoja
 • Provedba informiranja, savjetovanja i izobrazbe zainteresiranih dionika s područja LAG-a
 • Koordinacija suradnje s drugim LAG-ovima na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Koordinacija i vođenje rada volontera i vježbenika

 

Tražene kvalifikacije:

 • poznavanje načela LEADER programa i metoda primjene participacijskih procesa i odlučivanju i programiranju te Programa/Strategije ruralnog razvoja Republike Hrvatske
 • visoka osobna motiviranost za doprinos razvoju solidarnijeg i tolerantnijeg društva
 • iskustvo u pripremi i provedbi projekata za razvoj zajednice sufinanciranim iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 • iskustvo u administrativnom projektnom izvješćivanju u projektima sufinanciranim iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 • iskustvo rada na ruralnim područjima
 • odlične komunikacijske i organizacijske vještine u multisektorskom i multinacionalnom okruženju
 • samostalnost kvalitetnog rada u timskom okruženju
 • razvijene analitičke sposobnosti
 • spremnost za učenje novih znanja i vještina
 • spremnost za putovanja i terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu
 • visok stupanj radne etike

 

Stručna sprema:

 • Stručni specijalist (završen studij na veleučilištu), Magistar struke (završen sveučilišni studij), Sveučilišni specijalist (završen sveučilišni poslijediplomski studij), Doktor znanosti (završen sveučilišni doktorski studij)
 • Jezici:
  • Engleski (napredno)
 • Vozačka dozvola:
  • B kategorija
 • Vještine:
  • odlično poznavanje Microsoft Word-a, eExcel-a i Power Point-a

 

 1. Opis poslova administrativnog stručnog suradnika LAG-a (m/ž): za obavljanje poslova administrativnog vođenja ureda LAG-a te kreiranje i provođenja programa i projekata temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2012.-2014.

 

Zaduženja i obveze:

 • administrativni i organizacijski poslovi vezani uz dnevno funkcioniranje udruge i njezinih programa i projekata što podrazumijeva: brigu o dnevnim uredskim poslovima (vođenje zapisnika, editiranje, administriranje web stranice, press cliping i sl.)
 • komunikacija s postojećim i potencijalnim partnerima, korisnicima projekata, vanjskim suradnicima, medijima i sl., sukladno uputama voditelja LAG-a
 • pomoć pri organizaciji javnih nastupa LAG-a
 • pomoć pri pisanju i prijavljivanju projektnih nacrta na natječaj, ravnopravno sudjelovanje u pisanju, pripremama i provedbama projekata i aktivnosti LAG-a
 • pomoć pri promoviranju projekata i aktivnosti u organizaciji LAG-a
 • vođenje osnovnih financijskih poslova LAG-a
 • vođenje baze podataka i članstva LAG-a
 • administriranje ostalih uredskih poslova udruge
 • koordinacija rada volontera i vježbenika,
 • navedeni posao podrazumijeva i mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u pisanju, pripremama i provedbama projekata i aktivnosti udruge te mogućnost samozaposlenja na potencijalnim projektima.

 

Tražene kvalifikacije:

 • visoka osobna motiviranost za doprinos razvoju solidarnijeg i tolerantnijeg društva
 • poznavanje metodologije pripreme i provedbe projekata za razvoj zajednice za sufinanciranje iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 • poznavanje načela administrativnog projektnog izvješćivanja
 • odlične komunikacijske i organizacijske vještine u multisektorskom i multinacionalnom okruženju
 • samostalnost kvalitetnog rada u timskom okruženju
 • razvijene analitičke sposobnosti
 • spremnost za učenje novih znanja i vještina
 • spremnost za putovanja i terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu
 • visok stupanj radne etike

 

Stručna sprema:

 • Stručni specijalist (završen studij na veleučilištu), Magistar struke (završen sveučilišni studij), Sveučilišni specijalist (završen sveučilišni poslijediplomski studij), Doktor znanosti (završen sveučilišni doktorski studij)
 • Jezici:
  • Engleski (napredno)
 • Vozačka dozvola:
  • B kategorija
 • Vještine:
  • odlično poznavanje Microsoft Word-a, eExcel-a i Power Point-a

 

 

Mjesto rada – Petrinja. Dio radnih zadataka je moguće obavljati i od kuće.

 

 

Način prijave:

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:

 

 1. Motivacijsko pismo kandidata (više na linku: http://www.stipendije.info/hr/proces_prijave/pismo_motivacije)

 

 1. Životopis na Hrvatskom i Engleskom jeziku – Europass format, formular možete skinuti na slijedećem linku: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

 1. Kopija dokaza o stečenom zvanju /stručnoj spremi (u word ili PDF formatu)

 

 

Dokumente dostaviti zaključno s datumom slanja 04. Studeni 2013. na e-mail vd voditeljice LAG-a:

bojana.markotic@gmail.com

 

U nazivu subjekta e-maila obvezno napisati:

Prijava na javni poziv za zapošljavanje u LAG-u Zrinska Gora-Turopolje_ime i prezime kandidata

Predsjednik

Vedran Banaj