Odluka o raspisivanju Javnog natječaja u 2023.

Javni natječaj o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Gline u 2023.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac opisa projekta-programa

Obrazac proračuna projekta-programa

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Privola za obradu i javnu objavu podataka

Upute za prijavitelje