[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/06/ODLUKA_O_RADNOM_VREMENU_2013.pdf” target=”_blank”]ODLUKUO RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK

Temeljem članka 48. st. 3. Statuta Grada Glina („Službeni vjesnik“ broj 16/13.) i članka 4. Naredbe o radnom vremenu stručne službe Grada Gline Klasa: 030-01/03-01/01 od 23. prosinca 2003.g. donosim
ODLUKUO RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

  • I. Radno vrijeme gradske uprave Grada Gline u vremenu od 03. lipnja 2013. do zaključno 02. rujna 2013.g. utvrđuje se tijekom tjedna u dane od ponedjeljka do petka.
  • II. Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 7.00 – 15.00 h.
  • III. Dnevni odmor utvrđuje se u vremenu od 11.00-11.30 h.
  • IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-01/13-01/01
Urbroj: 2176/20-02-13-1
Glina, 31. svibanj 2013.
GRADONAČELNIK
Milan Bakšić