ODLUKU O RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE ODLUKU O RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADONAČELNIK Temeljem članka 48. st. 3. Statuta Grada Glina („Službeni vjesnik“ broj 16/13.) i članka 4. Naredbe... ODLUKU O RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE
ODLUKUO RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK

Temeljem članka 48. st. 3. Statuta Grada Glina („Službeni vjesnik“ broj 16/13.) i članka 4. Naredbe o radnom vremenu stručne službe Grada Gline Klasa: 030-01/03-01/01 od 23. prosinca 2003.g. donosim
ODLUKUO RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

  • I. Radno vrijeme gradske uprave Grada Gline u vremenu od 03. lipnja 2013. do zaključno 02. rujna 2013.g. utvrđuje se tijekom tjedna u dane od ponedjeljka do petka.
  • II. Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 7.00 – 15.00 h.
  • III. Dnevni odmor utvrđuje se u vremenu od 11.00-11.30 h.
  • IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-01/13-01/01
Urbroj: 2176/20-02-13-1
Glina, 31. svibanj 2013.
GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.