Odluku o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline