Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini
Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini   Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini