Odluka o zatvaranju državne ceste D6, dionica 4 (Glina-granični prijelaz Dvor) Odluka o zatvaranju državne ceste D6, dionica 4 (Glina-granični prijelaz Dvor)
Odluka_zatvaranje ceste D6 Odluka o zatvaranju državne ceste D6, dionica 4 (Glina-granični prijelaz Dvor)

Odluka_zatvaranje ceste D6