Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznamljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznamljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznamljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznamljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznamljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu