Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Gline