Objavljena u „Službenom vjesniku“ broj 54/16.

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Grada Gline