REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

Temeljem članka 42. i 93. Statuta Grada Glina („Službeni glasnik“ Sisačko moslavačke županije broj 17/09.) i članka 4. Naredbe o radnom vremenu stručne službe Grada Gline Klasa: 030-01/03-01/01 od 23. prosinca 2003.g. donosim

 

O D L U K U

O RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

 

I

 

Radno vrijeme gradske uprave Grada Gline u vremenu od 02. svibnja 2012. do zaključno 03. rujna 2012.g. utvrđuje se tijekom tjedna u dane od ponedjeljka do petka.

 

II

 

Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 7.00 – 15.00 h.

 

III

 

Dnevni odmor utvrđuje se u vremenu od 11.00-11.30 h.

 

IV

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Klasa: 030-01/12-01/01

Urbroj: 2176/20-02-12-1

Glina, 20. travanj 2012.

 

GRADONAČELNIK

Milan Bakšić

[button color="light" icon="download" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/04/ODLUKA-O-RADNOM-VREMENU-2012-.pdf" target="_blank"]ODLUKU O RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE[/button]